SILVERMYNT


Silver i svenska silvermynt


Silver har använts i mynt för att ge dem ett värde. Men när priset på silvret ökat, så har silverinnehållet i mynten minskat, tills man slutligen inte använder varken silver eller guld. Idag används istället nickel och koppar när man tillverkar mynt
Sista året vi i Sverige hade silver i mynt var 1968, då enkronorna innehöll 40 % silver. Innan dess hade silverhalten i mynt sakta minskat. Samma år ersatte man silvret i mynten med kopparnickel. Det är idag mycket ovanligt i stort sett obefintligt att man använder silver i svenska mynt. En svenskt jubileumsmynt av 5 – kronan skapades 1971 och då innehöll den 40 % silver. Därmed har det ett samlarvärde och kan köpas och säljas. Det skapades också på 70-talet ett 10 kronors jubileumsmynt som innehöll 90 % silver


Faktaruta


Svenska mynt med silverinnehåll


Svenska mynt har innehållit olika många procent silver genom tiderna.
Till exempel innehöll svenska enkronor 80 procent silver fram till 1942 .
Svenska 50-öringar med silverinnehåll fanns fram till 1961.
Svenska 25-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1961.
Svenska 10-öringar med silverinnehåll präglades fram till 1962.

Silverpris! Inköpspriser!

Pris per gram

Silver tacka 1 kg. (999%)4550 kr
Silver 925 % 1 gram2.35 kr
Silverbestick 1 gram2.05 kr

Silverpris uppdateras var 5:e minut.

 

Nominal Årtal Inköpspris
Silver Silver tacka 1 kg. (999%) 4550 kr
Silver Silver 925 % 1 gram 2.35 kr
Silver Silverbestick 1 gram 2.05 kr
1 kr 1875-1942 15 kr
1 kr 1942-1968 7 kr
2 kr 1876-1940 30 kr
2 kr 1942-1966 14 kr
5 kr 1935 56.25 kr
5 kr 1952 22.88 kr
5 kr 1954-1971 18 kr
10 kr 1972 37.5 kr
10 öre 1874-1962 1.45 kr
25 öre 1874-1941 3.63 kr
25 öre 1943-1961 2.33 kr
50 öre 1875-1939 7.5 kr
50 öre 1943-1961 4.8 kr
50 kr 1975, 1976 62.5 kr